Sách hàng năm

Vùng văn hóa Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Năm xuất bản: 2015
Sách giấy: 100đ
Số lượng: 4 | : 0
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

Giới thiệu:

Trong tâm thức người Nghệ Tĩnh, Ví, Giặm luôn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Nghệ - Tĩnh, trở thành một biểu tượng đặc sắc của đất và người nơi đây bởi đã được bồi đắp nhiều giá trị văn hóa – nghệ thuật độc đáo, mang ý nghĩa xã hội – nhân sinh sâu sắc. Nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu đã tiếp cận dân ca Ví, Giặm Nghệ - Tĩnh và đã công bố nhiều công trình có giá trị sâu sắc. Nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu và quảng bá giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: Dân ca Ví, Giặm Nghệ - Tĩnh, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tiến hành sưu tập, tuyển chọn những công trình nghiên cứu về di sản văn hóa vô giá này trong thời gian qua thành một cuốn sách với nhan đề Vùng văn hóa Ví, Giặm Nghệ - Tĩnh.

Cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Nghệ - Tĩnh: Một vùng văn hóa; Phần 2: Văn hóa Ví, Giặm; Phần 3: Âm nhạc Ví, Giặm; Phần 4: Thư mục, sưu tầm, nghiên cứu dân ca Ví. Giặm Nghệ - Tĩnh.

Trân trọng giới thiệu!