Sách hàng năm

Văn hóa phi vật thể ở huyện Yên Hưng, Quảng Ninh

Năm xuất bản: 2014
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Giới thiệu:

Cuốn sách Văn hóa phi vật thể ở huyện Yên Hưng, Quảng Ninh khảo cứu những giá trị đặc sắc của văn hóa phi vật thể vùng đất và con người nơi đây trên hai khía cạnh. Các giá trị văn hóa phi vật thể  liên quan tới hệ sinh thái, từ đó hình thành các kỹ thuật quai đê lấn biển; tri thức và kỹ năng đi biển; đóng thuyền; làm lưới; đánh bắt, nuôi thủy hải sản; các phong cách ẩm thực. Các thực hành văn hóa liên quan tới đời sống xã hội, biểu thị sức mạnh và truyền thống văn hóa thông qua hai trong ba di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của vùng đảo Hà Nam là Lễ hội xứng đồng, Tục giỗ họ bên cạnh lễ hội Tiên Công.

Trân trọng giới thiệu!