Tin tức
Các thách thức lý thuyết đối với công tác bảo tồn Di sản Văn hóa Phi vật thể

Các chính sách văn hóa thiện chí gần đây của UNESCO làm dấy lên một làn sóng quan tâm đến việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia Châu Á và Thái Bình Dương.

Xem tiếp
Bài học từ các dự án bảo tồn di sản cồng chiêng và nhã nhạc

VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNG THỰC HÀNH VĂN HÓA TRONG VIỆC BẢO TỒN DI SẢN: BÀI HỌC TỪ CÁC DỰ ÁN BẢO TỒN DI SẢN CỒNG CHIÊNG VÀ NHÃ NHẠC

Xem tiếp
Các chính sách về di sản Văn hóa phi vật thể của tổ chức Unesco và quá trình toàn cầu hóa

Văn hóa thường được phân chia thành hai phương diện đối lập nhau: phương Tây đối lập với không phương Tây, nam đối lập với nữ, tinh hoa đối lập với dân gian, hay vật thể đối lập với phi vật thể;

Xem tiếp
Từ lễ hội đến di sản, một sự quy đổi chưa sáng tỏ

“Lễ hội” là thuật ngữ duy nhất trong nhiều ngôn ngữ chỉ một phạm trù mà nhân học đã du nhập với những nét chung, đưa nó thành số nhiều, để rồi cuối cùng lại hóa giải nó.

Xem tiếp
Xem tất cả
Đề tài cấp Bộ

Tác động của một số hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đối với lối sống con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Chí Bền
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2012-2013
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của hoạt động du lịch đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Bùi Quang Thắng
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là di sản thế giới

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trương Quốc Bình
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2013 - 2014
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của thực hành tín ngưỡng và hoạt động lễ hội đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của các loại hình giải trí thông qua các phương tiện truyền thông mới đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Từ Thị Loan
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2012-2013
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Nghiên cứu các luận điểm của Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: TS. Phan Phương Anh
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2011 - 2013
Chi tiết
Xem tất cả
Hội thảo khoa học quốc gia “Áo dài Việt Nam: Nhận diện, tập quán, giá trị và bản sắc”
Sáng ngày 26/06/2020, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam số 36 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Áo dài Việt Nam: Nhận diện, tập quán, giá trị và bản sắc”.
Xem tiếp
Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Tranh dân gian Đông Hồ trong đời sống đương đại”
Trong hai ngày 01-02/11/2019, tại Bắc Ninh, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Tranh dân gian Đông Hồ trong đời sống đương đại”.
Xem tiếp
Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số”
Sáng ngày 31/5, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam số 32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy chủ trì hội thảo.
Xem tiếp
Hội thảo khoa học “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Khoa học và Công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4”
Sáng ngày 17/5, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam số 32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Khoa học và Công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy chủ trì hội thảo.
Xem tiếp
Xem tất cả
Đào tạo

Lê Thọ Quốc

Chuyên ngành: 9229042 - Quản lý văn hoá
Hướng nghiên cứu: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản mộc bản Phật giáo Huế
Chi tiết

Nguyễn Minh Tiệp

Chuyên ngành: 9229042 - Quản lý văn hoá
Hướng nghiên cứu: Phát triển công nghiệp điện ảnh ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Chi tiết

Vũ Tự Long

Chuyên ngành: 9210221 - Lý luận và Lịch sử Sân khấu
Hướng nghiên cứu: Tính hiện đại của sân khấu chèo quân đội từ năm 1991 đến nay
Chi tiết

Huỳnh Hồng Diễm

Chuyên ngành: 9229042 - Quản lý văn hoá
Hướng nghiên cứu: Bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa dân tộc của người Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết

Nguyễn Phương Việt

Chuyên ngành: 9210101 - Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật tạo hình trang phục truyền thống nữ dân tộc Pà Thẻn
Chi tiết

Đoàn Thị Thanh Vân

Chuyên ngành: 9229040 - Văn hoá học
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật của một số giá văn hầu đồng ở lễ hội Phủ Dày tỉnh Nam Định
Chi tiết
Xem tất cả

Địa chí văn hóa và vấn đề phát triển văn hóa hiện nay

 • + Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Cần
 • + Chuyên ngành: 50313 - Lịch sử văn hoá Nghệ thuật
 • + Người hướng dẫn: GS. Trần Quốc Vượng
 • + Thời gian bảo vệ:11-10-2002
Chi tiết

Đời sống văn hóa người cao tuổi (Trong xã hội Việt đồng bằng Bắc Bộ từ truyền thống đến hiện đại)

 • + Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương Lan
 • + Chuyên ngành: 50313 - Lịch sử văn hoá Nghệ thuật
 • + Người hướng dẫn: GS. TS. Phạm Đức Dương
 • + Thời gian bảo vệ:16-4-2003
Chi tiết

Văn hóa Ê đê-truyền thống và biến đổi

 • + Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Hoà
 • + Chuyên ngành: 50313 - Lịch sử văn hoá Nghệ thuật
 • + Người hướng dẫn: GS.TS. Lê Chí Quế
 • + Thời gian bảo vệ:15-01-2003
Chi tiết

Văn hóa dân gian của cư dân ven biển Quảng Ngãi

 • + Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đăng Vũ
 • + Chuyên ngành: 50313 - Lịch sử văn hoá Nghệ thuật
 • + Người hướng dẫn: GS.TS. Ngô Đức Thịnh, PGS.TS Nguyễn Chí Bền
 • + Thời gian bảo vệ:2003
Chi tiết

Quan điểm và phương pháp liên ngành trong văn hóa học

 • + Nghiên cứu sinh: Bùi Quang Thắng
 • + Chuyên ngành: 50313 - Lịch sử văn hoá Nghệ thuật
 • + Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Tri Nguyên, PGS. TS Phạm Bích San
 • + Thời gian bảo vệ:4-2003
Chi tiết

Bước đầu hệ thống hóa và phân loại các nhạc cụ cổ truyền dân tộc Lào

 • + Nghiên cứu sinh: Boun Theng Souksavatd
 • + Chuyên ngành: 50802 - Nghệ thuật Âm nhạc
 • + Người hướng dẫn: GS.TS. Phạm Minh Khang
 • + Thời gian bảo vệ:2001
Chi tiết
Xem tất cả